آخرین اخبار

آخرین   اخبار  
اطلاعیه   ها   و    
جشنواره   های   فروش  

اخبار

اخبار  
مرکز تحقیقاتی برای راه اندازی انجمن قبرس برای نوآوری اجتماعی
25 اسفند
ساخت بیمارستان جدید گیرنه در حال انجام است
24 اسفند
رویداد راه اندازی خطوط هوایی فلای قبرس برگزار شد
23 اسفند
تاتار برای شرکت در اجلاس اقتصادی اوراسیا در استانبول
22 اسفند
اولین گزارش از فروریختن هتل ایسیاس پس از زلزله
19 اسفند
دستگیری دو نفر در پی آتش سوزی بزرگ در کارخانه مبلمان
16 اسفند
راه اندازی شرکت هواپیمایی ترک قبرس در ماه آینده
15 اسفند
مقبره ها و مصنوعات یافت شده از عصر برنز در آلسانجاک
12 اسفند
هفت نفر به اتهام قاچاق انسان دستگیر شدند
11 اسفند